Finden Sie Ihren Ansprechpartner

Finden Sie Ihren Ansprechpartner

  bul
Başlığı seç
Dili değiştir

Çevre koruma kurumsal felsefemizin bir parçasıdır

%100 yeşil elektrik, kendi ürettiğimiz güneş enerjisi, e-mobilite ve sertifikalı enerji yönetimi ile sürdürülebilir enerji yönetiminde kararlıyız.

Igenhausen'deki Haimer GmbH genel merkezi (Hollenbach)

Haimer GmbH her zaman ekonomik, sosyal ve ekolojik hedefleri birleştirmıştır. Bu nedenle çevre koruma, kurumsal felsefemizin önemli bir parçasıdır ve her düzeyde ve tüm çalışanlar tarafından takip edilir. Kaynakların sorumlu kullanımı, iklimin korunması ve atık ve emisyonların maksimum düzeyde azaltılması, gelecek nesiller için sağlam bir çevrenin geride kalmasına yardımcı olmalıdır.

Geleceğin yeşil enerjisi ve altyapısı

HAIMER daha fazla sürdürülebilirlik için bir enerji konseptine sahiptir

HAIMER, hepsi yüksek miktarda enerji gerektiren 120'den fazla CNC makine merkezi ile sadece Almanya'da üretim yapmaktadır. İklim ve dünyaya karşı görevini yapmaya istekli bir sanayi şirketi olarak elektrik arzımızı %100 yeşil elektriğe çevirdik. E-mobilite de daha fazla sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçasıdır. Yeni şirket araçları tercihen hibrit model olarak satın alınmaktadır. E-otomobiller için şarj istasyonları ile gerekli e-altyapı geliştirilmektedir.

Fabrika çatısında güneş enerjisi

HAIMER fabrika çatısında fotovoltaik sistem

HAIMER şirketi enerji talebinin bir kısmını kendi eko-elektriğini üreterek karşılamaktadır. Motzenhofen'deki üretim sahasında, neredeyse 1.000 metrekarelik bir alana fotovoltaik bir sistem kurulmuştur.

Üretim yerindeki fabrika holünün çatısında, 542 güneş modülü yılda 153.000 kWh elektrik üretmektedir. Bu, üç kişilik 45 hane için gereken yaklaşık aynı miktarda elektriğe eşittir. Ayrıca, yılda 52 ton karbondioksit tasarrufu demektir(bir yıl içinde yaklaşık 4.940 ağaç dikilir). Üretilen enerjinin %92'si, 80 CNC makine ile doğrudan tesislerdeki makine atölyesinin güç kaynağına akmaktadır. Örneğin Pazar günleri veya resmi tatillerde ortaya çıkan fazlalıklar şebekeye geri beslenir. 

Sertifikalı enerji yönetimi

Sürekli gelişen bir süreçle enerji verimliliğini arttırmak için, uluslararası DIN EN ISO 50001 standardına uygun bir enerji yönetim sisteminin devreye girmesini taahhüt ettik. Stratejik ve operasyonel enerji hedeflerimize ulaşmak için, şu anda aşağıdaki önlemleri içeren akıllı bir enerji konseptinin uygulanmasına güveniyoruz:

 • Makinelerden ve soğutma ünitelerinden gelen atık ısıların yanı sıra ortam soğutması yoluyla etkili soğutma
 • Modern, enerji tasarruflu makineler
 • "Yeşil BT" enerji tasarruflu BT altyapısı
 • Şirket içi taşımaların optimizasyonu ve kaynakları korumak için iade edilebilir ambalajların tanıtılması
 • Aydınlatmanın LED teknolojisine kademeli olarak dönüştürülmesi

Enerji verimliliğimizi daha da artırmak ve ürünlerimizi daha da kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde üretebilmek için enerji tasarrufu konseptimizin sürekli iyileştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Çünkü en iyi enerji ihtiyaç duyulmayan enerjidir!

ISO 50001'e göre enerji yönetimi sertifikamızı inceleyebilirsiniz:

 • Sertifikamızı ISO 50001

  PDF // 1.15 M
 • Yeşil Elektrik Sertifikası 2021, EON Germany

  Yeşil Elektrik Sertifikası 2021, EON Germany

  PDF // 333 K
İzleme Listesi