Finden Sie Ihren Ansprechpartner

Finden Sie Ihren Ansprechpartner

  bul
Başlığı seç
Dili değiştir

Takım tezgahınızla veri değişimi ve veri transferi

Post-processor / Ethernet / USB
Post-process edilmiş olan veri, ağ bağlantısı veya USB ile ilgili yereaktarılır.

Çift yönlü arayüz
Tüm cihazlar, çift yönlü arayüz ile, takım verilerini tüm yazılımlara (takımyönetimi, veri deposu, CAD / CAM) iletebilir. Standart veya özel çözüm olması önemli değildir.

Post-processor ve çift yönlü arayüz
HAIMER Microset takım ölçme ve ayarlama cihazları, tüm üreticilerintakım tezgahlarına uyumludur. Ölçülen veri hızlıca, doğrudan takım tezgahına iletilir. Siemens, Heidenhain, FANUC, MAPSS ve diğer birçok kontrol sistemi, USB veri deposu ile, Ethernet LAN veya RS232 arayüzleri ile bağlanabilir.

RFID – Veri Taşıma Sistemi

Okuma /yazma kafasının otomatik konumlandırması
Okuma /yazma kafasının otomatik konumlandırması
  • Müşteriye özel veri saklama
  • Entegre veri getirme ve saklama özelliğine sahip ölçüm süreçleri
Okuma / yazma kafasının manuel konumlandırması
Okuma / yazma kafasının manuel konumlandırması
  • Tüm popüler RFID sistemlerinin entegrasyonu
  • Okuma/yazma kafası tüm popüler takım tutucu sistemler için otomatik ve manuel olarak konumlandırılabilir
İzleme Listesi